Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування


 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

Відповідно до підпункту 5 пункту 22 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 № 113-IX, Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 року № 454 (далі – Порядок), наказу керівника Кіровоградської обласної прокуратури від 13.08.2021 № 124 «Про проведення добору  на зайняття вакантних посад прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня» 16.08.2021 розпочинається добір на зайняття вакантних  посад прокурорів в Кіровоградській обласній прокуратурі згідно з додатком до наказу.

         Перелік вакантних посад прокурорів обласної прокуратури, на які оголошено добір відповідно до наказу керівника Кіровоградської обласної прокуратури від 13.08.2021 № 124.  

Участь у доборі мають право брати  прокурори окружних,  спеціалізованих на правах окружних прокуратур, які виявили бажання взяти участь у доборі (далі – кандидати) та мають стаж роботи в галузі права не менше 3 років, а також щодо яких відсутні застереження, передбачені пунктом 4  розділу І Порядку.

До участі у доборі не допускаються кандидати:

–         повноваження яких зупинені у зв’язку з відстороненням від посади згідно з пунктами 3–5 частини першої статті 64 Закону України «Про прокуратуру»;

–         які мають незняте дисциплінарне стягнення у виді заборони на переведення до органу прокуратури вищого рівня.

Кандидат може звернутися із заявою про участь у доборі на одну вакантну посаду у відповідному органі прокуратури.

У разі відкликання поданої заяви повторна заява кандидата на цю посаду в межах оголошеного добору не розглядається.

Добір включає два етапи:

- виконання практичного завдання. Зразок практичного завдання буде оприлюднено на офіційному вебсайті Кіровоградської обласної прокуратури додатково.

Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані) для успішного виконання практичного завдання становить 50 балів.

- проведення співбесіди. До співбесіди допускаються кандидати, які за результатами виконання практичного завдання набрали мінімально допустимий бал.

Приймання документів розпочинається 16.08.2021 та завершується 20.08.2021 року (включно).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у доборі, подають до кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі – Комісія) заяву, до якої долучають мотиваційний лист, у якому викладають мотиви зайняття посади в органі прокуратури вищого рівня.

Для участі в доборі на посаду прокурора обласної прокуратури кандидати з іншого регіону додатково надають біографічну довідку за підписом керівника кадрового підрозділу відповідного органу прокуратури за місцем своєї роботи, скріплену печаткою цього підрозділу.  

Кандидатом можуть бути подані також інші документи на підтвердження його відповідності критеріям, передбаченим у пункті 6 розділу VІ Порядку.

Документи подаються шляхом надсилання засобами поштового зв’язку  (з описом вкладення) у паперовій формі на адресу: 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 4 або на адресу електронної пошти Комісіїdobir@kir.gp.gov.ua.

Заяву та документи, які подаються в електронній формі, кандидат підписує електронним цифровим підписом, чим засвідчує їх достовірність. Кожен електронний документ має бути збережений окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище та ініціали особи, яка подає документи.

Документи повинні бути якісно виготовлені на аркушах паперу формату А-4, доступні для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

Під час надсилання документів засобами поштового зв’язку особа додає електронний носій інформації, на якому містяться електронні копії (фотокопії) документів, подані в паперовій формі. Кожна електронна копія (фотокопія) повинна бути збережена окремим файлом у форматі «pdf». У назві файлу має бути вказана назва документа і прізвище та ініціали особи, яка подає документи.

До розгляду Комісією приймаються належним чином оформлені документи, що відправлені у строк, визначений в оголошенні про проведення добору.

 

ДО УВАГИ ПРОКУРОРІВ, ЯКІ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ В ДОБОРІ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ ПРОКУРОРІВ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ПРОКУРАТУРІ

Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської  обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня 02 вересня 2021 року прийнято рішення про допуск кандидатів до участі в доборі на вакантні посади в Кіровоградській обласній прокуратурі.

Ознайомитися із списком допущених кандидатів можливо за посиланням СПИСОК прокурорів, допущених до участі в доборі.

Рішенням кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня затверджено ГРАФІК виконання кандидатами практичного завдання.

Відповідно до Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів) для успішного виконання практичного завдання становить 50 балів.

Для виконання практичного завдання кандидату надається чистий аркуш (аркуші) паперу з відміткою кадрового підрозділу.

Перед початком виконання практичного завдання член Комісії надає кандидатам письмово викладені однакові умови практичного завдання. Фото та відеофіксація або винесення кандидатами умов практичного завдання за межі приміщення, у якому відбувається виконання практичного завдання, забороняється.

Якщо практичне завдання передбачає застосування норм законодавства, то кандидатам дозволяється користуватися паперовими текстами норм відповідних законодавчих актів. Комісія не зобов’язана надавати тексти законодавчих актів.

На виконання практичного завдання кандидату надається 45 хвилин. Виконання практичного завдання після завершення наданого часу припиняється. Після виконання завдання кандидат здає присутньому члену Комісії написане ним та скріплене власним підписом вирішення завдання.

Перевірка виконаних практичних завдань здійснюється на засіданні Комісії шляхом обговорення практичних навичок кандидатів та їх уміння у правозастосуванні.

ЗРАЗОК ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

Кандидат, який без поважних причин не з’явився для проходження будь-якого етапу добору, припиняє подальшу  участь у ньому.

За заявою кандидата та доданих до неї підтверджуючих документів Комісія встановлює поважність причин неявки та приймає рішення про припинення участі кандидата в доборі або про допущення його до подальшої участі в доборі з одночасним визначенням терміну виконання практичного завдання та/або проходження співбесіди.

У разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапів добору кандидат повинен заздалегідь попередити наявними засобами зв’язку відділ кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури за тел.: 0522-32-26-85.

Відповідно до пункту 2 розділу V Порядку до наступного етапу добору допускаються кандидати, які набрали 50 або більше балів.      

За підсумками обговорення результатів виконання практичного завдання членами Комісії виставляються бали з розрахунку від 0 до 25 за кожен критерій. Сума виставлених балів за кожним критерієм сумується. Загальний бал кандидата визначається шляхом виведення середнього арифметичного цілого значення на підставі балів членів Комісії.

У разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути оскаржені особисто кандидатом до Комісії або на її електронну пошту - dobir@kir.gp.gov.ua не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.

Скарги розглядаються на засіданні Комісії впродовж 5 робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішень про задоволення або відмову в задоволенні.

 

Результати виконання практичного завдання кандидатами на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

Інформуємо, що на засіданні кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня перевірено виконані кандидатами практичні завдання та виставлені ЗАГАЛЬНІ БАЛИ, які затверджені відповідним рішенням комісії.

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

Відповідно до  розділу VІІІ Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 у разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути предметом оскарження.

Скарга подається особисто кандидатом до Комісії або на її електронну пошту – [email protected] не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.

У разі надсилання на електронну пошту Комісії документи оформлюються за правилами, визначеними у пунктах 2, 3 розділу IV цього Порядку.

Скарги розглядаються на засіданні Комісії впродовж 5 робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішень про задоволення або відмову в задоволенні.

Повторні скарги та від інших осіб, а також подані з порушенням установленого строку та порядку не приймаються і не розглядаються.

 

     

ДО УВАГИ ПРОКУРОРІВ, ЯКІ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ В ДОБОРІ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ ПРОКУРОРІВ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ПРОКУРАТУРІ

          Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської  обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня 15 вересня 2021 року за заявами двох кандидатів встановлено поважність причин неявки на проходження І етапу – виконання практичного завдання, прийнято рішення про допущення до подальшої участі в доборі та визначено термін виконання практичного завдання відповідно до  ГРАФІКУ.  
 

 

До уваги кандидатів на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури!

На виконання вимог пункту 5 розділу VІІ Порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454, кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня 20 вересня 2021 року прийнято рішення про затвердження РЕЙТИНГУ кандидатів за результатами виконання практичного завдання кандидатами на вакантні посади прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству та прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури.

Також кадровою комісією затверджено ГРАФІК проведення співбесід з кандидатами.

Відповідно до Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454, до співбесіди допущені кандидати, які за результатами виконання практичного завдання набрали мінімально допустимий бал.

Співбесіда проводиться комісією з кандидатами в усній формі державною мовою та полягає в оцінюванні їх готовності до здійснення ними повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.

Черговість проведення співбесід з кандидатами залежно від вакантних посад визначається графіком проведення співбесіди, затвердженим комісією.

За необхідності проведення співбесіди з кандидатами може бути продовжено (перенесено) за  процедурним рішенням Комісії.

Кожен член комісії за своїм внутрішнім переконанням оцінює кандидата під час співбесіди на підставі критеріїв, визначених Порядком.

За підсумками обговорення результатів співбесіди членом комісії виставляються бали з розрахунку від 0 до 25 за кожен критерій.

Кандидатами, які успішно пройшли добір, вважаються ті, що набрали найбільшу кількість загальних балів (є першими) згідно з рейтингом на відповідну вакантну посаду за результатами співбесіди.

 

Результати виконання практичного завдання кандидатами на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

Інформуємо, що на засіданні кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня перевірено виконані кандидатами практичні завдання та виставлені ЗАГАЛЬНІ БАЛИ, які затверджені відповідним рішенням комісії.

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

 

Відповідно до  розділу VІІІ Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 у разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути предметом оскарження.

Скарга подається особисто кандидатом до Комісії або на її електронну пошту не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.

 

 

Результати проведення співбесід з кандидатами на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

Інформуємо, що 27 вересня 2021 року кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня проведено співбесіди з кандидатами на вакантні посади прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству та прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури та  виставлені ЗАГАЛЬНІ БАЛИ, які затверджені відповідним рішенням комісії.

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

 

Відповідно до  розділу VІІІ Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 у разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути предметом оскарження.

Скарга подається особисто кандидатом до Комісії або на її електронну пошту ([email protected]) не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.

 

 

До уваги кандидатів на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури !

На виконання вимог пункту 5 розділу VІІ Порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454, кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня 29 вересня 2021 року прийнято рішення про затвердження РЕЙТИНГУ кандидатів на вакантні посади прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури за результатами виконання практичного завдання.

Також кадровою комісією затверджено ГРАФІК проведення співбесід з кандидатами.

Відповідно до Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454, до співбесіди допущені кандидати, які за результатами виконання практичного завдання набрали мінімально допустимий бал.

Співбесіда проводиться комісією з кандидатами в усній формі державною мовою та полягає в оцінюванні їх готовності до здійснення ними повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.

Черговість проведення співбесід з кандидатами залежно від вакантних посад визначається графіком проведення співбесіди, затвердженим комісією.

За необхідності проведення співбесіди з кандидатами може бути продовжено (перенесено) за  процедурним рішенням Комісії.

Кожен член комісії за своїм внутрішнім переконанням оцінює кандидата під час співбесіди на підставі критеріїв, визначених Порядком.

За підсумками обговорення результатів співбесіди членом комісії виставляються бали з розрахунку від 0 до 25 за кожен критерій.

Кандидатами, які успішно пройшли добір, вважаються ті, що набрали найбільшу кількість загальних балів (є першими) згідно з рейтингом на відповідну вакантну посаду за результатами співбесіди.

 

До уваги кандидатів на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури !

    На виконання вимог пункту 5 розділу VІІ Порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454, кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня 06 жовтня 2021 року прийнято рішення про затвердження РЕЙТИНГУ кандидатів на вакантні посади прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Кіровоградської обласної прокуратури та прокурорів відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури за результатами проведення співбесіди.

   Кандидатами, які успішно пройшли добір, вважаються ті, що набрали найбільшу кількість загальних балів (є першими) згідно з рейтингом на відповідну вакантну посаду за результатами співбесіди.

    У разі однакової позиції за рейтингом серед кандидатів на відповідну посаду перевага надається кандидату, який має більший стаж роботи на посаді прокурора. Якщо кандидати мають однаковий стаж роботи на посаді прокурора, перевага надається кандидату, який має більший стаж роботи в галузі права.

Результати проведення співбесід з кандидатами на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

   Інформуємо, що 07 жовтня 2021 року кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня проведено співбесіди з кандидатами на вакантні посади прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури та  виставлені ЗАГАЛЬНІ БАЛИ, які затверджені відповідним рішенням комісії.

 

   ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

  Відповідно до  розділу VІІІ Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 у разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути предметом оскарження.

Скарга подається особисто кандидатом до Комісії або на її електронну пошту ([email protected]) не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.

 

До уваги кандидатів на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури !

 

   На виконання вимог пункту 5 розділу VІІ Порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454, кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня 20 жовтня 2021 року прийнято рішення про затвердження РЕЙТИНГУ кандидатів на вакантні посади прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Кіровоградської обласної прокуратуриза результатами проведення співбесіди.

Кандидатами, які успішно пройшли добір, вважаються ті, що набрали найбільшу кількість загальних балів (є першими) згідно з рейтингом на відповідну вакантну посаду за результатами співбесіди.

У разі однакової позиції за рейтингом серед кандидатів на відповідну посаду перевага надається кандидату, який має більший стаж роботи на посаді прокурора. Якщо кандидати мають однаковий стаж роботи на посаді прокурора, перевага надається кандидату, який має більший стаж роботи в галузі права.