Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Інформація про порядок організації роботи зі зверненнями, проведення особистого прийому громадян
 

Адреса – проспект Європейський, 4, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25006

Телефон "гарячої лінії"- 0522-32-10-18

 

Інструкція про порядок розгляду звернень і запитів в органах прокуратури України, затверджена наказом Генерального прокурора від 25.06.2024 №153

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в органах прокуратури України

Графік особистого прийому керівництвом обласної прокуратури.
Графік особистого прийому керівництвом окружних прокуратур.

 

Відповідно до статті 131-1 Конституції України до органів прокуратури можна звернутися із питань:

1) досудового розслідування:

–  учасникам кримінального провадження або особам, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, щодо здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень органами досудового розслідування, процесуального керівництва у конкретних кримінальних провадженнях; нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

–  з питань міжнародного співробітництва під час кримінального провадження або взаємодії з компетентними установами іноземних держав та міжнародними організаціями;

–  щодо підтримання публічного обвинувачення в суді;

–  щодо вчинення кримінального правопорушення;

–  щодо вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;

2) представництва інтересів держави в суді:

–  щодо представництва інтересів держави у бюджетній, кредитно-фінансовій сферах, з питань державної та комунальної власності, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, у сфері оборонно-промислового комплексу держави;

–  щодо відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, та з питань банкрутства;

–  у випадках, пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями, а також у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;

–  щодо представництва у сфері охорони дитинства;

3) нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Водночас звертаємо увагу, що Законом України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 та статті 131-1 Конституції України органи прокуратури позбавлені повноважень щодо проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів та представництва інтересів громадян в суді.

 

Звернутися до Кіровоградської обласної прокуратури можна:

1) з письмовим зверненням:

– поштою на адресу Кіровоградської обласної прокуратури: проспект Європейський, 4, місто Кропивницький, 25006;

– через спеціально визначену скриньку, яка знаходиться в холі адміністративної будівлі Кіровоградської обласної прокуратури за адресою: проспект Європейський, 4, місто Кропивницький;

– шляхом подання електронного звернення на електронну адресу Кіровоградської обласної прокуратури: [email protected] (крім депутатських звернень та запитів) або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, розміщеної на офіційному вебсайті Кіровоградської обласної прокуратури (https://kir.gp.gov.ua);

– зателефонувавши на телефон «гарячої лінії» - (0522) 32-10-18 (з усним зверненням);

– під час особистого прийому.

 

2) із запитами на публічну інформацію:

– через спеціально визначену скриньку, яка знаходиться в холі адміністративної будівлі за адресою Кіровоградської обласної прокуратури: проспект Європейський, 4, місто Кропивницький;

– поштою (на адресу Кіровоградської обласної прокуратури: проспект Європейський, 4, місто Кропивницький, 25006);

– на електронну пошту: [email protected];

– факсимільним зв’язком: (0522) 32-11-80;

– зателефонувавши за номером телефону (0522)-32-10-18;

– під час особистого прийому.

 

Дізнатися інформацію про реєстрацію звернень і запитів можна за телефоном (0522)-32-10-18.

 

Розгляд звернень

Організація роботи зі зверненнями в органах Кіровоградської обласної прокуратури здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про прокуратуру», «Про звернення громадян», «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про захист персональних даних», «Про електронні документи та електронний документообіг», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора від 06.08.2020 №363 зі змінами від 27.04.2023 № 117, від 01.11.2023 № 296 (далі - Інструкція), Регламенту Кіровоградської обласної прокуратури та відповідних наказів керівників окружних прокуратур.

Вимоги до звернення

Звернення громадян повинно бути оформлено згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, звернення адресуються органу прокуратури, до повноважень якого належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина та викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (групою заявників) із зазначенням дати.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне). Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність (статі 5, 15 Закону України «Про звернення громадян»).

Звернення в інтересах малолітніх і неповнолітніх осіб подаються їхніми законними представниками, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та іншим законодавством, якщо їхні права та інтереси порушуються цими особами.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями на підставі частини 8 статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про звернення громадян» письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство визнається анонімним і розгляду не підлягає.

 

Зразок звернення

Керівнику Кіровоградської

обласної прокуратури

Яну СТРЕЛЮКУ

 

Прізвище, ім’я, по батькові

заявника; місце проживання

(або інша адреса для листування);

номери контактних телефонів

(за бажанням заявника); чи відомості щодо інших засобів зв’язку

 

Звернення

(або заява, скарга, клопотання, пропозиція, зауваження)

У зверненні зазначається:

- суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

(дата)                                                                                                               (підпис)

 

Звернення, у яких порушені питання не належать до повноважень органів прокуратури, відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» надсилаються за належністю до відповідного органу чи посадовій особі для їх розгляду. Якщо подане звернення не відповідає вимогам статті 5 цього Закону та не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.

Звернення може бути усним чи письмовим. Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Найменування органу

прокуратури

Поштова адреса

Кіровоградська обласна прокуратура

пр-т Європейський, 4, м. Кропивницький, 25006

Кропивницька окружна прокуратура

вул. Є. Чикаленка, 11, м. Кропивницький, 25006

Олександрійська окружна прокуратура

вул. Чижевського, 1-а, м. Олександрія, 28000

Знам’янська окружна прокуратура

вул. Братів Лисенків, 5, м. Знам’янка, 27400

Новоукраїнська окружна прокуратура

Провулок Степана Бандери, 7, м. Новоукраїнка, 27100

Голованівська окружна прокуратура

вул. Паркова, 13, м. Голованівськ, 27500

В адміністративних будівлях обласної та окружних прокуратур Кіровоградської області встановлено в доступному для громадян місці скриньки «Для скарг і заяв». Кореспонденція зі скриньки виймається впродовж робочого часу двічі на день (у першій та другій половині дня) спеціально визначеним працівником служби діловодства відповідного органу  прокуратури (п. 4.1.9. Розділ 4 Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора від 19.02.2019 зі змінами, далі – Тимчасова інструкція).

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені телефони "гарячої лінії" та записується (реєструється) відповідними посадовими особами органів Кіровоградської обласної прокуратури.

Організація роботи з приймання та реєстрації електронних звернень громадян і звернень, що надходять на телефон «гарячої лінії» в органах Кіровоградської обласної прокуратури  здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Інструкції, наказу Генерального прокурора від 22.06.2020 № 293 «Про організацію роботи з приймання та реєстрації електронних звернень громадян і звернень в органах прокуратури України», Тимчасової інструкції, а також наказу керівника Кіровоградської обласної прокуратури від 16.03.2021 № 29 «Про організацію роботи з приймання та реєстрації електронних звернень громадян і звернень в органах прокуратури Кіровоградської області» та відповідних наказів керівників окружних прокуратур.

З метою забезпечення можливості подання громадянами письмових звернень з використанням мережі Інтернет, засобів електронного та телефонного зв’язку, в Кіровоградській обласній прокуратурі визначено: - адресу електронної пошти для роботи з електронними зверненнями громадян (крім депутатських звернень та запитів): [email protected] або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, розміщеної на офіційному вебсайті Кіровоградської обласної прокуратури (https://kir.gp.gov.ua); - номер телефону «гарячої лінії» для приймання впродовж робочого часу усних звернень: (0522) 32-10-18.

Найменування окружної прокуратури

Електронна адреса

телефон «гарячої лінії»

Кропивницька окружна прокуратура

[email protected]

(0522)34-59-05

Знам'янська окружна прокуратура

[email protected]

(05233)7-47-69

Новоукраїнська окружна прокуратура

[email protected]

(05251) 2-21-44

Олександрійська окружна прокуратура

[email protected]

(050)588-22-65

Голованівська окружна прокуратура

[email protected]

(05252)2-28-82

Приймання таких звернень у Кіровоградській обласній прокуратурі здійснюється працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, в окружних прокуратурах – відповідальним працівником цієї прокуратури, у робочий час щодня, крім вихідних та неробочих днів (з понеділка по четвер із 09:00 год. до 13:00 год. та з 13:45 год до 18:00 год., а в п’ятницю - з 09:00 год. до 13:00 год. та з 13:45 год до 16:45 год.).

Усні звернення, які надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку без надання громадянами відомостей відповідно до вимог частини сьомої статті 5 Закону України «Про звернення громадян», вважаються анонімними.

Електронне звернення повинно відповідати вимогам статті 5 Закону України «Про звернення громадян» та у ньому має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику надсилається відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Для ідентифікації автора електронного звернення може використовуватися електронний підпис.

Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення громадян, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертаються заявнику із відповідними роз'ясненнями.

Компетенція органів прокуратури

Обсяг повноважень органів прокуратури та порядок їх реалізації передбачено статтею 131-1 Конституції України, статтею 2 Закону України «Про прокуратуру». Зокрема, на прокуратуру покладаються такі функції: підтримання публічного обвинувачення в суді; організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

З набранням чинності Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 №1697-VII, органи прокуратури не здійснюють функції нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів із цих питань органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами та не уповноважені проводити перевірки у порядку вищевказаного нагляду.

Пунктом 1 та підпунктом 33 пункту 5 Розділу XII Прикінцевих положень Закону України «Про прокуратуру» (N1697-VII від 14.10.2014) виключено статтю 29 Закону України «Про звернення громадян», якою передбачалось здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законодавства про звернення громадян та до пункту 11 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення внесені зміни (далі – КУпАП) Відповідно органи прокуратури не наділені повноваженнями щодо організації та проведення перевірок дотримання законодавства про звернення громадян, забезпечення доступу до публічної інформації та притягнення порушників до адміністративної відповідальності.

Відповідно до вимог статей 1 та 2 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», Уповноважений Верховної Ради України з прав людини на постійній основі здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції. Згідно з положеннями пункту 8-1 частини 1 статті 255 КУпАП, уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, у тому числі за порушення, передбаченні статтею 212-3 КУпАП.

Інформуємо, що здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» є одним із завдань центрів з надання безоплатної вторинної правничої допомоги, які є територіальними відділеннями Координаційного центру з надання правової допомоги (контактний номер телефону: 0800-213-10). На території Кіровоградської області функціонує Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївських областях (вулиця 5-та Слобідська, 125, місто Миколаїв, 54055); а в місті Кропивницькому по вулиці Театральна, 64/53 функціонує Кропивницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Більш детальну інформацію про діяльність цих центрів розміщено на офіційному вебсайті https://www.legalaid.gov.ua.

За результатами вирішення звернень приймається одне з таких рішень: задоволено; відмовлено у задоволенні (відхилено); надано роз’яснення щодо компетенції органів прокуратури, вимог законодавства, у тому числі надано усні роз’яснення на усні звернення.

Звернення громадян, за результатами розгляду яких не приймалися рішення керівником органу прокуратури і в яких не оскаржуються дії чи рішення працівників цієї прокуратури, відповідальними чи іншими підрозділами у термін не більш ніж п’ять днів надсилаються до відповідної прокуратури нижчого рівня, якщо вирішення порушених у них питань належить до її компетенції (п. 15 Розділ ІІ Інструкції).

Звернення може бути залишено без розгляду, якщо: воно не містить даних про прізвище та місце проживання автора або з якого неможливо встановити авторство (анонімне звернення); порушено строк його подання, встановлений статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»; у ньому не викладено суті порушеного питання або воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення; подано в інтересах іншої особи без оформленого у встановленому законом порядку доручення, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та іншим законодавством; прийнято рішення про припинення розгляду.

Органом прокуратури розгляд звернення припиняється у разі: подання повторного звернення від одного й того самого громадянина до однієї й тієї самої прокуратури з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті; подання звернення з порушенням строків, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян». Повідомлення про припинення розгляду звернення надсилається заявнику один раз із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення за підписом керівника органу прокуратури області. Наступні звернення з питань, що раніше перевірялися, долучаються до справи.

Примітка: Дія Закону України «Про звернення громадян» не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України, законами України «Про запобігання корупції», «Про виконавче провадження» (стаття 12 Закону України «Про звернення громадян».

Повідомлення викривачів, а також анонімні повідомлення про факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» розглядаються органами прокуратури Кіровоградської області у порядку, визначеному цим Законом.

Адвокатські запити розглядаються в порядку, встановленому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». До адвокатського запиту відповідно до вимог статті 24 цього Закону додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги. Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства. Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.

Депутатські звернення і запити, надіслані до органів Кіровоградської обласної прокуратури в установленому порядку, розглядаються відповідно до Законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», «Про статус депутатів місцевих рад».

Звернення народних депутатів України, комітетів, тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України та депутатів місцевих рад, які надійшли до органу прокуратури не у визначеному законодавством порядку, розглядаються згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

 

Особливості розгляду звернень  

з питань досудового розслідування

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України (частина 1 статті 1 Кримінального процесуального кодексу України, далі – КПК України).

Заяви, скарги, клопотання, які надходять до органів прокуратури з питань досудового розслідування від учасників кримінального провадження розглядаються в порядку та строки, передбачені  кримінальним процесуальним законодавством. Звернення осіб з питань досудового розслідування, які не є учасниками кримінального провадження, вирішуються в порядку та строки, передбачені законодавством про звернення громадян.

Заяви і повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вирішуються органами прокуратури відповідно до вимог статті 214 КПК України та нормативних актів Генерального прокурора. При поданні заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, слід враховувати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості, зокрема, про дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення; прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених заявником, потерпілим; попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Статтею 220 КПК України врегульовано порядок розгляду клопотань під час досудового розслідування. Подати клопотання до слідчого, дізнавача та прокурора можуть сторони захисту, потерпілий і його представник чи законний представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, інші особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, або їх представники.

Відповідно до вимог статей 3, 25 Закону України «Про прокуратуру» нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування органами Національної поліції забезпечується з урахуванням принципу територіальності.

Процесуальному керівнику у кримінальному провадженні заявником та потерпілим може бути оскаржено постанову слідчого про закриття кримінального провадження упродовж десяти днів з моменту отримання її копії (частина 6 статті 284 КПК України).

Також, відповідно до вимог статті 308 КПК України підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування.

Згідно з вимогами частини 3 статті 17 Закону України «Про прокуратуру», під поняттям «прокурор вищого рівня» слід розуміти посадових осіб органів прокуратури, які є безпосередніми керівниками прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. Для прокурорів, керівників та заступників керівників підрозділів окружної прокуратури прокурором вищого рівня є керівник окружної прокуратури чи його перший заступник або заступник. Керівник обласної прокуратури чи його перший заступник або заступник є прокурором вищого рівня лише для керівника окружних прокуратури, його першого заступника, заступника, а також прокурорів, керівників та заступників керівників підрозділів обласної прокуратури.

Рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора під час досудового розслідування можуть бути оскаржені слідчому судді місцевого суду. Статтями 303−307 КПК України визначено перелік рішень, дій бездіяльності, що можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, право на їх оскарження та порядок розгляду цих скарг слідчим суддею місцевого суду.

 

Оскарження дій чи рішень органів прокуратури

Відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про звернення громадян», скарга на дії чи рішення подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства.

Згідно зі статтею 45 Закону України «Про прокуратуру» рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах кримінального процесу можуть бути оскаржені виключно в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.