Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Інформація про порядок організації роботи зі зверненнями
 

Адреса – проспект Європейський, 4, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25006

Телефон "гарячої лінії"- 0522-32-10-18

 

Можливі шляхи  звернення до Кіровоградської обласної прокуратури:

1) з письмовим зверненням:

– поштою на адресу Кіровоградської обласної прокуратури: пр-т Європейський, 4, місто Кропивницький, 25006;

– через спеціально визначену скриньку, яка знаходиться в холі адміністративної будівлі Кіровоградської обласної прокуратури за адресою: пр-т Європейський, 4, місто Кропивницький;

– шляхом подання електронного звернення на електронну адресу Кіровоградської обласної прокуратури: [email protected] або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, розміщеної на офіційному вебсайті відомства https://kir.gp.gov.ua (крім депутатських звернень та запитів);

А також, зателефонувавши впродовж робочого часу на телефон «гарячої лінії» - (0522)-32-10-18 з усним зверненням.

2) із запитами на публічну інформацію:

– через спеціально визначену скриньку, яка знаходиться в холі адміністративної будівлі за адресою Кіровоградської обласної прокуратури: пр-т Європейський, 4, місто Кропивницький;

– поштою (на адресу Кіровоградської обласної прокуратури: пр-т Європейський, 4, місто Кропивницький, 25006);

– на електронну пошту: [email protected];

– зателефонувавши впродовж робочого часу за номером телефону (0522)-32-10-18;

– факсом за номером телефону Кіровоградської обласної прокуратури (0522)-32-11-80.

Дізнатися інформацію про реєстрацію звернень і запитів можна за телефоном (0522)-32-10-18.

 

Зразок звернення

 

 

Керівнику Кіровоградської

обласної прокуратури

Яну СТРЕЛЮКУ

 

(Прізвище, ім’я, по батькові

заявника, місце проживання)

Звернення

(або заява, скарга, клопотання, пропозиція, зауваження)

 

У зверненні викладається:

- суть порушеного питання;

- прохання чи вимоги до керівника обласної прокуратури.

(дата)                                                                                                                (підпис)

 

Вимоги до звернення

Звернення громадян повинні бути оформлені згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина та викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (групою заявників) із зазначенням дати.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне). Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність (ст. 15 Закону України «Про звернення громадян»).

Звернення в інтересах малолітніх і неповнолітніх осіб подаються їхніми законними представниками, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та іншим законодавством, якщо їхні права та інтереси порушуються цими особами.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, на підставі частини 8 статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про звернення громадян» письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення, у яких порушені питання не належать до повноважень органів прокуратури, відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» у термін не більш ніж п’ять днів надсилаються за належністю до відповідного органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той самий строк повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.

Заявнику роз’яснюються компетенція органів прокуратури, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненні питань, та/або функції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, право на звернення до суду.

Звернення може бути усним чи письмовим. Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Найменування органу

прокуратури

Поштова адреса

Кіровоградська обласна прокуратура

пр-т Європейський, 4,
м. Кропивницький, 25006

Кропивницька окружна прокуратура

вул. Є. Чикаленка, 11,
м. Кропивницький, 25006

Олександрійська окружна прокуратура

вул. Чижевського, 1-а,
м. Олександрія, 28000

Знам’янська окружна прокуратура

вул. Братів Лисенків, 5,
м. Знам’янка, 27400

Новоукраїнська окружна прокуратура

Провулок Степана Бандери, 7,
м. Новоукраїнка, 27100

Голованівська окружна прокуратура

вул. Паркова, 13, м. Голованівськ, 27500

В адміністративних будівлях обласної та окружних прокуратур Кіровоградської області встановлено в доступному для громадян місці скриньки «Для скарг і заяв». Кореспонденція зі скриньки виймається впродовж робочого часу двічі на день (у першій та другій половині дня) спеціально визначеним працівником служби діловодства відповідної прокуратури. На зверненнях проставляється штамп з відміткою «Зі скриньки», зазначається дата вилучення, після чого вони передаються на реєстрацію та розгляд (п. 4.1.9. Розділ 4 Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора від 19.02.2019 зі змінами).

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені телефони "гарячої лінії" та записується (реєструється) відповідними посадовими особами.

Інформація про порядок приймання звернень за допомогою

телефону «гарячої лінії» та електронних звернень

у Кіровоградській обласній прокуратурі

Організація роботи з приймання та реєстрації електронних звернень громадян і звернень, що надходять на телефон «гарячої лінії» в органах прокуратури Кіровоградської області  здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Інструкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України», затвердженою наказом Генерального прокурора від 06.08.2020 № 363, зі змінами, внесеними наказом Генерального прокурора від 27.04.2023 № 117, наказом Генерального прокурора «Про організацію роботи з приймання та реєстрації електронних звернень громадян і звернень в органах прокуратури України», Тимчасовою інструкцією з діловодства в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора від 19.02.2019 зі змінами а також наказом керівника Кіровоградської обласної прокуратури ««Про організацію роботи з приймання та реєстрації електронних звернень громадян і звернень в органах прокуратури Кіровоградської області» від 16.03.2021 № 29.

З метою забезпечення можливості подання громадянами письмових звернень з використанням мережі Інтернет, засобів електронного та телефонного зв’язку, в Кіровоградській обласній прокуратурі визначено:

- адресу електронної пошти для роботи з електронними зверненнями громадян: [email protected] або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, розміщеної на офіційному вебсайті Кіровоградської обласної прокуратури (https://kir.gp.gov.ua);

- номер телефону «гарячої лінії» для приймання впродовж робочого часу усних звернень: (0522) 32-10-18.

 

Телефони «гарячої лінії» та електронні поштові адреси

окружних прокуратур Кіровоградської області

Найменування окружної прокуратури

Електронна адреса

Номер телефону «гарячої лінії»

Кропивницька окружна прокуратура

[email protected]

(0522)34-59-05

Знам'янська окружна прокуратура

[email protected]

(05233)7-47-69

Новоукраїнська окружна прокуратура

[email protected]

(05251) 2-21-44

Олександрійська окружна прокуратура

[email protected]

(050)588-22-65

Голованівська окружна прокуратура

[email protected]

(05252)2-28-82

Приймання таких звернень у Кіровоградській обласній прокуратурі здійснюється працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, в окружних прокуратурах – відповідальним працівником цієї прокуратури, у робочий час щодня, крім вихідних та неробочих днів (з понеділка по четвер із 09:00 год. до 13:00 год. та з 13:45 год до 18:00 год., а в п’ятницю - з 09:00 год. до 13:00 год. та з 13:45 год до 16:45 год.).

Усні звернення, які надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку без надання громадянами відомостей відповідно до вимог частини сьомої статті 5 Закону України «Про звернення громадян», вважаються анонімними.

Електронне звернення повинно відповідати вимогам ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» та у ньому також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику надсилається відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Для ідентифікації автора електронного звернення може використовуватися електронний підпис.

Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення громадян, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертаються заявнику із відповідними роз'ясненнями.

Компетенції органів прокуратури

Обсяг повноважень органів прокуратури та порядок їх реалізації передбачено ст. 131-1 Конституції України, ст. 2 Закону України «Про прокуратуру». Зокрема, на прокуратуру покладаються такі функції: підтримання публічного обвинувачення в суді; організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

З набранням чинності Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 №1697-VII, органи прокуратури не здійснюють функції нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів із цих питань органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами та не уповноважені проводити перевірки у порядку вищевказаного нагляду.

Статтею 131-1 Конституції України визначено, що прокуратура здійснює представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Інформуємо, що здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» є одним із завдань центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Більш детальну інформацію про діяльність цих центрів розміщено на офіційному вебсайті https://www.legalaid.gov.ua. На території Кіровоградської області функціонує Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївських областях (вул. 5-та Слобідська, 125,                                     м. Миколаїв, 54055); а в місті Кропивницькому по вулиці Театральній, 64/53 функціонує Кропивницький місцевий центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

За результатами вирішення звернень органами прокуратури області приймається одне з таких рішень:

задоволено;

відмовлено у задоволенні (відхилено);

надано роз’яснення щодо компетенції органів прокуратури, вимог законодавства, у тому числі надано усні роз’яснення на усні звернення під час особистого прийому.

Звернення громадян, за результатами розгляду яких не приймалися рішення керівником органу прокуратури і в яких не оскаржуються дії чи рішення працівників цієї прокуратури, відповідальними чи іншими підрозділами у термін не більш ніж п’ять днів надсилаються до відповідної прокуратури нижчого рівня, якщо вирішення порушених у них питань належить до її компетенції (п. 15 Розділ ІІ Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора «Про організацію роботи органів прокуратури з особистого прийому, розгляду звернень і запитів та забезпечення доступу до публічної інформації» від 06.08.2020 №363 зі змінами, внесеними наказом Генерального прокурора від 27.04.2023 № 117).

 

Звернення може бути залишено без розгляду, якщо:

– воно не містить даних про прізвище та місце проживання автора або з якого неможливо встановити авторство (анонімне звернення);

– порушено строк його подання, встановлений статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

– у ньому не викладено суті порушеного питання або воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення;

–подано в інтересах іншої особи без оформленого у встановленому законом порядку доручення, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та іншим законодавством;

– прийнято рішення про припинення розгляду.

 

Органом прокуратури розгляд звернення припиняється у разі:

- подання повторного звернення від одного й того самого громадянина до однієї й тієї самої прокуратури з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті;

- подання звернення з порушенням строків, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян».

Повідомлення про припинення розгляду звернення надсилається заявнику один раз із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення за підписом керівника органу прокуратури області. Наступні звернення з питань, що раніше перевірялися, долучаються до справи.

Оскарження дій чи рішень органів прокуратури

Відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про звернення громадян», скарга на дії чи рішення подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Примітка: Пунктом 1 та підпунктом 33 пункту 5 Розділу XII Прикінцевих положень Закону України «Про прокуратуру» (N1697-VII від 14.10.2014) виключено статтю 29 Закону України «Про звернення громадян», якою передбачалось здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законодавства про звернення громадян та до пункту 11 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення внесені зміни. Відповідно органи прокуратури не наділені повноваженнями щодо організації та проведення перевірок дотримання законодавства про звернення громадян, забезпечення доступу до публічної інформації та притягнення порушників до адміністративної відповідальності.

Згідно з положеннями пункту 8-1 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, у тому числі за порушення, передбаченні статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, відповідно до вимог статей 1 та 2 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», Уповноважений Верховної Ради України з прав людини на постійній основі здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції. 

Графік.
Графік окружних прокуратур.

ДО УВАГИ ЗАЯВНИКІВ

 

 щодо особливостей розгляду звернень з питань досудового розслідування у органах прокуратури

 

Заяви, скарги, клопотання, які надходять до органів прокуратури з питань досудового розслідування від учасників кримінального провадження розглядаються в порядку та строках, передбачених нормами кримінального процесуального законодавства.

 

Звернення осіб з питань досудового розслідування, які не є учасниками кримінального провадження, вирішуються в порядку та строки, передбачені законодавством про звернення громадян.

 

Звертаємо увагу, що при поданні заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення, які вирішуються в органах прокуратури відповідно до вимог ст. 214 КПК України, громадянам слід враховувати, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

 

Так, положеннями ст. 214 КПК України передбачено, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

Чинним кримінальним процесуальним законодавством визначено перелік дій та рішень слідчого, дізнавача або прокурора у кримінальному провадженні, які можна оскаржити прокурору.

 

Зокрема, упродовж десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови слідчого про закриття кримінального провадження її можна оскаржити прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва (частина 6 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України.

 

Також, статтею 308 Кримінального процесуального кодексу України встановлено особливий порядок оскарження прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відповідно до якого така скарга подається підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим чи іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, прокурору вищого рівня, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом трьох днів після її подання.

 

При цьому, роз’яснюємо, що, згідно вимог частини 3 статті 17 Закону України «Про прокуратуру», під поняттям «прокурор вищого рівня» слід розуміти посадових осіб органів прокуратури, які є безпосередніми керівниками прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

 

Для прокурорів, керівників та заступників керівників підрозділів окружної прокуратури прокурором вищого рівня є керівник окружної прокуратури чи його перший заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків. Керівник обласної прокуратури чи його перший заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків є прокурором вищого рівня лише для керівника, його першого заступника та заступників керівника окружної прокуратури.

 

Статтею 303 Кримінального процесуального кодексу України визначено перелік рішень, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які підлягають оскарженню під час досудового провадження до слідчого судді місцевого суду, в порядку визначеному вимогами статті 306 Кримінального процесуального кодексу України, а також які не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді та ким (заявником, потерпілим, підозрюваним тощо) можуть бути оскаржені.

 

Таким чином, під час звернення до органів прокуратури області необхідно врахувати зазначені вимоги кримінального процесуального законодавства, а також особливості розгляду та вирішення звернень в рамках кримінального провадження та повноваження органів прокуратури, з метою забезпечення своєчасного реагування органами прокуратури на виявленні порушення закону для захисту та поновлення прав громадян.