ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

ШАНОВНІ ЗАЯВНИКИ ТА ЗАПИТУВАЧІ ІНФОРМАЦІЇ!

Відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», введеного в дію Указом Президента України від 13.03.2020 № 87, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», ст. 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», наказів виконувача обов’язків Генерального прокурора від 12.03.2020 № 141 та від 13.03.2020 № 147, ТИМЧАСОВО ОБМЕЖЕНО ДОПУСК ДО АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ТА ВСТАНОВЛЕНО ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК ЇХ РОБОТИ.

У зв’язку з цим на час дії карантину на всій території України ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ЗАЯВНИКІВ, ЗАПИТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ, ДЕПУТАТІВ УСІХ РІВНІВ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ПРИЗУПИНЯЄТЬСЯ

Водночас звернутися до  прокуратури Кіровоградської області Ви можете:

1) з письмовим зверненням:

– поштою на адресу прокуратури Кіровоградської області: вул. Велика Пермська, 4, місто Кропивницький, 25006);

– через скриньку за адресою: вул. Велика Пермська, 4, місто Кропивницький (хол адміністративної будівлі);

– шляхом подання електронного звернення на електронну адресу прокуратури Кіровоградської області: zvern@kir.gp.gov.ua (крім депутатських звернень та запитів);

– зателефонувавши на телефон «гарячої лінії» - (0522)-27-61-20.

2) із запитами на публічну інформацію:

– через скриньку за адресою: вул. Велика Пермська, 4, місто Кропивницький (хол адміністративної будівлі);

– поштою (на адресу прокуратури Кіровоградської області: вул. Велика Пермська, 4, місто Кропивницький, 25006);

– на електронну пошту: infdostup@kir.gp.gov.ua;

– зателефонувавши за номером телефону (0522)-27-61-20.

Враховуючи ситуацію, яка вимагає дотримання правил карантину, просимо обрати більш сприятливий час для направлення звернень та запитів на адресу органів прокуратури, а також з розумінням віднестись до можливих випадків більш тривалого строку їх розгляду ніж той, що передбачений чинним законодавством.

ДЯКУЄМО ЗА РОЗУМІННЯ!

БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я ВАМ ТА ВАШИМ РОДИНАМ!

 

 

 

 

Г Р А Ф І К
прийому громадян в прокуратурі Кіровоградської області
 
        

Прокурор області
Тубелець Олексій Леонідович

вівторок з 10-00  до 13-00

Перший заступник прокурора області
Твердохліб Володимир Миколайович

п’ятниця з 10-00  до 16-00

Заступник прокурора області

Перепелиця Сергій Олександрович

понеділок з 10-00  до 16-00

Заступник прокурора області
Рудницький Андрій Миколайович

четвер з 10-00  до 16-00

Заступник прокурора області
Гладкіх Олег Васильович

середа з 10-00  до 16-00
Прокурори прокуратури області,
начальники відділів, прокурори відділів
щодня, крім вихідних
п'ятниця
з 9-00  до 18-00
з 9-00 до 16-45
        

      

Прийом громадян у вихідні та святкові дні  покладається  на чергового прокуратури області.

 


Організація прийому громадян
у прокуратурі Кіровоградської області
 

Прийом громадян у прокуратурі Кіровоградської області проводиться працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів за участю галузевих підрозділів щоденно (крім вихідних та святкових днів) з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 16.45.

У разі звернення на особистий прийом громадянин зобов’язаний надати документ, що посвідчує його особу та повноваження представника, які мають бути оформлені у встановленому законом порядку.

Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції прокуратури, посадова особа, яка веде прийом, надає відповідні роз’яснення.

Організація роботи зі зверненнями громадян у прокуратурі області здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Особистий прийом громадян та інших осіб керівництвом прокуратури області здійснюється не рідше одного разу на тиждень згідно з графіком.

Прокурор Кіровоградської області приймає громадян щовівторка з 10.00 до 13.00 години.

Керівники структурних підрозділів апарату прокуратури області та прокурори відділів проводять прийом громадян щоденно у робочий час відповідно до наданих повноважень.

У вихідні та святкові дні прийом громадян та інших осіб здійснюється черговим оперативним працівником прокуратури області з 9.00 до 18.00 години

Прийом громадян за місцем проживання і роботи проводиться керівництвом прокуратури області згідно із затвердженими графіками.

У прокуратурі області встановлено в доступному для громадян місці скриньку «Для скарг і заяв». Кореспонденція зі скриньки виймається щодня спеціально призначеним працівником. На зверненнях здійснюється відмітка «Зі скриньки для скарг і заяв», вказується дата виїмки, після чого вони передаються на реєстрацію та розгляд.

На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015 №577-VIII, з метою забезпечення можливості подання громадянами письмових звернень з використанням мережі Інтернет, засобів електронного та телефонного зв’язку, починаючи з 28.10.2015 в прокуратурі Кіровоградської області визначено:

- адресу електронної пошти для роботи з електронними зверненнями громадян: zvern@kir.gp.gov.ua;

- номер телефону "гарячої лінії" для отримання усних звернень: (0522) 27-61-20.

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про прокуратуру», прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

У разі отримання звернення, у якому порушуються питання, які не відносяться до компетенції прокуратури, звернення в 5-денний термін направляється за належністю до компетентних органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, про що письмово повідомляється заявнику.

 
Вимоги до звернення:
 

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

 
Звернення може бути залишено без розгляду, якщо:

–         воно не містить даних про прізвище та місце проживання автора або з якого неможливо встановити авторство (анонімне звернення);

–         порушено строк його подання, встановлений статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

–         у зверненні не викладено суті порушеного питання або воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення;

–         звернення надійшло від особи, визнаної недієздатною;

–         воно подано в інтересах іншої особи без оформленого у встановленому законом порядку доручення;

– прийнято рішення про припинення розгляду.

Органом прокуратури може бути припинено провадження за зверненнями у випадках, якщо:

– у повторному зверненні від особи до одного й того ж органу прокуратури відсутні нові дані або факти, які потребують додаткової перевірки, а всі викладені доводи раніше перевірені у повному обсязі та заявникові надано вичерпну відповідь керівником з повідомленням про припинення провадження і роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Повідомлення про припинення провадження за скаргами заявнику надсилається один раз. На наступні звернення з питань, що раніше перевірялись відповіді не надаються.

 
Примітка:

Пунктом 1 та підпунктом 33 пункту 5 Розділу XII Прикінцевих положень Закону України «Про прокуратуру» (N1697-VII від 14.10.2014) виключено ст. 29 Закону України «Про звернення громадян», якою передбачалось здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про звернення громадян», скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

 

 


Зразок звернення

 

Прокурору Кіровоградської області
Тубельцю О.Л.

  

(Прізвище, ім’я, по батькові заявника, поштова адреса проживання, у т.ч. індекс поштового відділення,

контактний номер телефону)

 

Звернення (або заява, скарга, клопотання, пропозиція, зауваження)

 
У письмовому зверненні викладається:
- суть порушеного питання;
- прохання чи вимоги до прокурора.
 

_____________                                                   _____________

   (дата)                                                                      (підпис)