03.09.2021

ДО УВАГИ ПРОКУРОРІВ, ЯКІ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ В ДОБОРІ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ ПРОКУРОРІВ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ПРОКУРАТУ

Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської  обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня 02 вересня 2021 року прийнято рішення про допуск кандидатів до участі в доборі на вакантні посади в Кіровоградській обласній прокуратурі.

 

Ознайомитися із списком допущених кандидатів можливо за посиланням СПИСОК прокурорів, допущених до участі в доборі.
Рішенням кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня затверджено ГРАФІК виконання кандидатами практичного завдання.
Відповідно до Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів) для успішного виконання практичного завдання становить 50 балів.
Для виконання практичного завдання кандидату надається чистий аркуш (аркуші) паперу з відміткою кадрового підрозділу.
Перед початком виконання практичного завдання член Комісії надає кандидатам письмово викладені однакові умови практичного завдання. Фото та відеофіксація або винесення кандидатами умов практичного завдання за межі приміщення, у якому відбувається виконання практичного завдання, забороняється.
Якщо практичне завдання передбачає застосування норм законодавства, то кандидатам дозволяється користуватися паперовими текстами норм відповідних законодавчих актів. Комісія не зобов’язана надавати тексти законодавчих актів.
На виконання практичного завдання кандидату надається 45 хвилин. Виконання практичного завдання після завершення наданого часу припиняється. Після виконання завдання кандидат здає присутньому члену Комісії написане ним та скріплене власним підписом вирішення завдання.
Перевірка виконаних практичних завдань здійснюється на засіданні Комісії шляхом обговорення практичних навичок кандидатів та їх уміння у правозастосуванні.
Кандидат, який без поважних причин не з’явився для проходження будь-якого етапу добору, припиняє подальшу  участь у ньому.
За заявою кандидата та доданих до неї підтверджуючих документів Комісія встановлює поважність причин неявки та приймає рішення про припинення участі кандидата в доборі або про допущення його до подальшої участі в доборі з одночасним визначенням терміну виконання практичного завдання та/або проходження співбесіди.
У разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапів добору кандидат повинен заздалегідь попередити наявними засобами зв’язку відділ кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури за тел.: 0522-32-26-85.
Відповідно до пункту 2 розділу V Порядку до наступного етапу добору допускаються кандидати, які набрали 50 або більше балів.      
За підсумками обговорення результатів виконання практичного завдання членами Комісії виставляються бали з розрахунку від 0 до 25 за кожен критерій. Сума виставлених балів за кожним критерієм сумується. Загальний бал кандидата визначається шляхом виведення середнього арифметичного цілого значення на підставі балів членів Комісії.
У разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути оскаржені особисто кандидатом до Комісії або на її електронну пошту - [email protected] не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.
Скарги розглядаються на засіданні Комісії впродовж 5 робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішень про задоволення або відмову в задоволенні.

кількість переглядів: 1019