25.01.2022

Реформування органів прокуратури, досудове розслідування проваджень та кадрові питання – цікавили запитувачів на публічну інформацію у 2021 році.

           Інформуємо та роз’яснюємо.

Організації роботи органів прокуратури Кіровоградщини з питань забезпечення доступу до публічної інформації у 2021 році. Усього надійшло 83 запита. 
Найчастіше із запитами зверталися громадяни (65), представники ЗМІ (9), громадській організації (7) та інші юридичні особи (2).
Запитувачі активно цікавилися інформацією з кадрових питань та реформуванням органів прокуратури, щодо досудового розслідування, організаційно-розпорядчої діяльності відомства, статистичними даними.
Роз’яснення:
Звертаємо увагу запитувачів, що визначальним для публічної інформації є те, що вона повинна бути заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків та не потребує проведення додаткових аналітичних досліджень або збору нових даних. Визначення публічної інформації наведено у ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюємо, що дія Закону України «Про доступ до публічної інформації» не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом (ст. 2 цього Закону).
Як засвідчила практика розгляду запитів, непоодинокими є випадки спроби отримання відомостей у кримінальних провадженнях, копій процесуальних документів та рішень учасниками кримінальних проваджень чи зацікавленими у результатах розслідування особами саме в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації», а не у визначений законодавством процесуальний спосіб.
Значна частина громадян, юридичних осіб, громадських організацій зверталася до органів прокуратури із запитами щодо роз’яснення певного законодавства, застосування окремих норм права, надання правової оцінки певним подіям, оскарження рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб чи отримання відомостей, надання яких потребує створення нової інформації.
Такі «запити-звернення» розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян» з одночасним роз’ясненням положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». При цьому, посилання запитувачів на Закон України «Про доступ до публічної інформації» не змінює порядок їй розгляду.
Органами прокуратури Кіровоградської області й надалі будуть вживатися заходи, спрямовані на забезпечення прозорості та відкритості діяльності відомства, а також створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, одним з яких є надання інформації на запит.

кількість переглядів: 598