26.04.2021

Неподання чи несвоєчасне подання електронних декларацій суб’єктами декларування тягне за собою відповідальність

         Органи прокуратури в межах повноважень спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, визначених Законом України «Про запобігання корупції» з метою профілактики вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень, вживають заходи щодо встановлення причин та умов, які сприяють вчиненню таких правопорушень.

Керівником Кропивницької окружної прокуратури у березні поточного року направлено подання начальнику комунального підприємства «Ритуальна служба – Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» з вимогою проведення службового розслідування за фактом порушення вимог Закону уповноваженою особою з питань запобігання корупції комунального підприємства щодо проведення перевірок фактів подання електронних декларацій посадовими особами підприємства та направлення повідомлення до НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.
Подання прокуратури керівником комунального підприємства розглянуто та призначено службове розслідування. Під час проведення розслідування знайшли своє підтвердження факти неналежного виконання своїх посадових обов’язків уповноваженою особою з питань запобігання корупції підприємства, а також виявлено факт неподання начальником виробництва комунального підприємства щорічної декларації.
За результатами службового розслідування начальника виробництва та уповноважену особу з питань запобігання корупції підприємства за неналежне виконання своїх посадових обов’язків та порушення вимог Закону притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
 
         Довідково:
 
У частині третій статті 651 Закону передбачено, що з метою виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, де працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до частини першої статті 512 Закону державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

кількість переглядів: 676