10.10.2017

РІШЕННЯ

КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА
при прокуратурі Кіровоградської області

РІШЕННЯ

м. Кропивницький                                                      27 вересня 2017 року

Консультативна рада при прокуратурі Кіровоградської області на відкритому
засіданні у складі: голови Пільгуй М.О., секретаря Роміциної О.М. та членів ради
Нєдорєз В.І., Лінчевського Д.Ю., Джогана М.П., Нікішова Г.І., Андрєєвої Л.М., Саєнко
І.А., Гречухи М.В., Мельника П.П., Дьолога В.Ю., Тертичного С.В., Короткова В.В., за
участі прес-секретаря прокурора області Алєксєєнко Н.М. та заступника прокурора
Кіровоградської області Рудницького А.М., розглянувши питання порядку денного,
керуючись п. п. 1.4, 2.1, 3.3, 3.6, 4.2, 5.6, 5.7 Положення про Консультативну раду,

вирішила:

1. Інформацію заступника прокурора Кіровоградської області Рудницького А.М.
про результати роботи прокуратури області з питань боротьби з рейдерськими
захопленнями в регіоні, кадровими питаннями та проблемами з
навантаженням на процесуальних прокурорів, розбалансування роботи деяких
місцевих судів області прийняти до відома.

2. Інформацію члена Консультативної ради Короткова В.В. про можливу
співпрацю з Департаментом культи, туризму та культурної спадщини обласної
Ради прийняти до відома з дорученням підготувати на наступне засідання
конкретні пропозиції (з підготовкою проекту рішення) для прийняття радою
рішення в межах своїх повноважень.

3. Просити прокурора області Коваленка А.І. видати наказ про включення до
складу Консультативної ради при прокуратурі Кіровоградської області
адвоката, голову дисциплінарної палати КДКА Кіровоградської області
Квашука Олександра Дмитровича.

4. Вдруге звернутись до члена Консультативної ради Халявка В.М. з пропозицією
визначитись та повідомити секретаря до наступного засідання щодо свого
членства у складі ради у зв’язку з відсутністю на 12-ти засіданнях ради.

5. Наступне засідання ради призначити на 25 жовтня 2017 року на 15-00 годину. 


Голова Консультативної ради  
при прокуратурі Кіровоградської області                                       М.О. Пільгуй

кількість переглядів: 519