Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування


 
01.07.2015

Перелік документів для участі у конкурсі

Для кандидатів, що на момент подачі документів є працівниками прокуратури:

 
ПОРЯДОК   ПРИЙОМУ  ДОКУМЕНТІВ
 
Посада, яку кандидат займає наразі
Можливі  посади
Перелік документів
Куди подається пакет документів
Прокурори, які працюють у міських, районних, міжрайонних, районних у містах, містах з районним поділом прокуратурах
Прокурор місцевої прокуратури
Заява встановленого зразка (на посаду прокурора)
Кадровий підрозділ відповідної регіональної прокуратури
Прокурори, які працюють у міських, районних, міжрайонних, районних у містах, містах з районним поділом прокуратурах
Керівник, Перший заступник, заступник керівника (адміністративна посада в одній   місцевій прокуратурі у межах своєї області)
 
Заява встановленого зразка (на керівні посади)
Кадровий підрозділ відповідної регіональної прокуратури
Прокурори, які працюють в Генеральній прокуратурі України, прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва
Керівник, Перший заступник, заступник керівника (адміністративна посада в одній   місцевій прокуратурі у України)
·  письмова заява про участь у відкритому конкурсі на посаду керівника місцевої прокуратури, його першого заступника та заступників (додаток 1);
·  копія та оригінал паспорта громадянина України;
·  належним чином завірену копію трудової книжки;
·  довідка з місця роботи кандидата.  
 
Регіональний центр прийому документів
Прокурори військових прокуратур регіонів (на правах регіональних)
 
 
Керівник, Перший заступник, заступник керівника (адміністративна посада в одній   місцевій прокуратурі у України)
·  письмову заяву про участь у відкритому конкурсі на адміністративну посаду;
·  копію паспорта громадянина України;
·  копію послужного списку, завіреного належним чином;
·  довідку з місця роботи кандидата.
 
 
Регіональний центр прийому документів
Прокурори військових прокуратур гарнізонів  (на правах місцевих)
 
Керівник, Перший заступник, заступник керівника адміністративна посада в будь-якій новоутвореній місцевій прокуратурі на території тієї області, в якій розташована прокуратура гарнізону.
·    письмову заяву про участь у відкритому конкурсі на адміністративну посаду;
·    копію паспорта громадянина України;
·    копію послужного списку, завіреного належним чином;
·    довідку з місця роботи кандидата.
 
Регіональний центр прийому документів
Мобілізовані  прокурори (мають змогу передати документи самостійно)
Керівник, Перший заступник, заступник керівника (адміністративна посада в одній   місцевій прокуратурі  в  України)
·    письмову заяву про участь у відкритому конкурсі на адміністративну посаду;
·    копію паспорта громадянина України;
·    копію трудової книжки, завірену належним чином;
·    довідку з місця роботи кандидата.
 
Регіональний центр прийому документів
Мобілізовані  прокурори (не  мають змогу передати документи самостійно – особливі виключення)
Керівник, Перший заступник, заступник керівника (адміністративна посада в одній   місцевій прокуратурі  в  України)
·    при відсутній можливості самостійно передати пакет документів до регіонального центру необхідно надати до відділу кадрів регіональної прокуратури в тій області в якій працює (працював) кандидат письмову заяву про участь у відкритому конкурсі на адміністративну посаду встановленого зразка (особисто, передати нарочним, переслати електронною поштою).
·    після отримання заяви кандидата, відділ кадрів формує пакет документів для участі у конкурсі та надсилає до регіонального центру тестування, юрисдикція якого поширюється на територію, де знаходиться обрана кандидатом місцева прокуратура.
 
Кадровий підрозділ відповідної регіональної прокуратури
Кандидати, які не працюють в органах прокуратури, особисто надають до відповідного регіонального центру:
Керівник, Перший заступник, заступник керівника (адміністративна посада в одній   місцевій прокуратурі у України)
·  письмову заяву про участь у відкритому конкурсі на посаду керівника місцевої прокуратури, його першого заступника та заступників (додаток 1);
·  анкету кандидата, що містить інформацію про особу, та автобіографію (додаток 2);
·  копію та оригінал паспорта громадянина України;
·  копію та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
·  копію та оригінал документа про вищу юридичну освіту із додатками;
·  належним чином завірену копію трудової книжки;
·  сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку згідно з формою № 140/о;
·  медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів згідно з формою № 122-2/о;
·  письмову згоду про обробку персональних даних та дозвіл на спеціальну перевірку (додаток 3).
Регіональний центр прийому документів

 
 

Для кандидатів, що на момент подачі документів не є працівниками прокуратури:
– копію паспорта громадянина України (при собі мати оригінал);
– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
– дві фотокартки розміром 3,5х4,5 см
– копію документу про вищу юридичну освіту із додатками (при собі мати оригінал);
– належним чином завірену копію трудової книжки;
– копію сертифікату про проходження профілактичного наркологічного обліку згідно з формою № 140/о (при собі мати оригінал);
– копію медичної довідки про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів згідно з формою № 122-2/о (при собі мати оригінал);
 
Особи, які допущені до проходження тестування загальних здібностей додатково надають робочій групі наступні документи:
- медичну довідку про стан здоров’я за формою 133/о;
- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.Письмова заява про участь у відкритому конкурсі на посаду керівника місцевої прокуратури, його першого заступника та заступників (додаток 1);
 анкета кандидата (додаток 2) письмова згода на збирання, зберігання та використання інформації про особу з метою оцінки готовності до роботи на посаді керівника місцевої прокуратури, його першого заступника та заступників і проведення щодо неї спеціальної перевірки (додаток 3) за встановленими зразками повинні заповнюватись кандидатами заздалегідь та подаватись у центри прийому документів у заповненому вигляді.

кількість переглядів: 4255