24.09.2015

Анатолій Коваленко: «У процесі створення нової прокуратури основна мета - повернення довіри до прокурора»

15 вересня минуло два місяці як органи прокуратури працюють в умовах дії нового Закону України «Про прокуратуру».
Законом чітко визначено основне завдання нової прокуратури – забезпечення верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі та гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю.

З огляду на системне реформування прокуратури у суспільства виникає закономірне питання: чи в змозі діючі прокурори зі своїми професійними і моральними якостями виконати високу місію щодо забезпечення соціальних потреб людини та стати запорукою відновлення порядку і законності у нашій державі?
Є така категорія осіб, які категорично висловлюються про те, що довіру було втрачено та всіх необхідно замінити. Є й інші, які менш радикальні та є прихильниками конкурсного відбору прокурорських працівників.
Саме за новим Законом прийняття на посаду прокурора проводитиметься на  конкурсній основі. Крім того, у Законі прописано вимоги до кандидатів, які мають пройти спеціальну процедуру.
Хто ж сьогодні працює прокурором? Наведу деякі цікаві статистичні дані стосовно віку та досвіду роботи прокурорський працівників.
Практично кожен другий працівник прокуратури України має вік до 30 років – 43,4%. Приблизно таку ж кількість становлять працівники у віці від 30 до 40 років. Лише 14,6%  - старше сорокарічного віку, при цьому тільки п’ята частина їх має понад 50 років. Оскільки основний вік прокурорів до 40 років, то стаж роботи понад 10 років має лише третина наших працівників. Кожен четвертий працював до 3 років (25%), від 3 до 10 років – 39,3%. На Кіровоградщині цифри різняться від всеукраїнських на 1-2 відсотки.
Тобто, за віковою категорією основу органів прокуратури, у тому числі і Кіровоградської області, складають молоді фахівці.
Раніше до органів прокуратури йшли випускники наших спеціалізованих вищих навчальних закладів, досвід та навики роботи здобувалися під час проходження стажування у прокуратурі. Новим Законом на зовсім інший рівень винесено питання доступу до професії прокурора: запроваджено серйозні вимоги до кандидатів на посади, а також встановлено прозору, конкурсну процедуру добору кандидатів, яка включатиме проведення кваліфікаційного іспиту і спеціальну підготовку кандидатів на посаду у Національній академії прокуратури України. Така підготовка кандидатів на посаду прокурора повністю узгоджується з європейським досвідом.
На сьогодні у більшості країн Ради Європи проходження такої підготовки майбутніми прокурорами є обов’язковою умовою перед першим призначенням на посаду. Цікаво, що строки початкової підготовки прокурорів у країнах Ради Європи є досить різними – від декількох місяців до шести років. Так, у Болгарії вона триває 9 місяців, у Нідерландах – 6 років. Повчальним є досвід наших польських колег, де підготовка кандидатів здійснюється Національною школою судочинства і проходить у два етапи: загальна (12 місяців) та спеціальна (30 місяців). Крім освоєння практичних навичок, кандидати можуть займатися іноземними мовами з поглибленим вивченням юридичної термінології.
На моє глибоке переконання ми, маємо розбудовувати в Україні прокуратуру європейського зразка. Але цей процес ускладнюється через наявність у суспільстві абсолютно різних позицій, починаючи з конституційних повноважень прокуратури і закінчуючи порядком призначення рядового прокурора місцевої прокуратури. Така полярність думок пояснюється, на мій погляд, з одного боку, нестачею наявних знань про організацію функціональної діяльності прокуратури, з іншого – недостовірністю напрацювань правової бази щодо процесів та механізмів реформування прокурорської системи. Вихід з цієї ситуації - гласність та прозорість, уміння чути позиції наших критиків та прибічників.
Водночас всі ми єдині в тому, що слід застосовувати нові підходи до кадрового забезпечення органів прокуратури.
На сьогоднішній день задля забезпечення країни прокурорами, які окрім високої професійної підготовки будуть ще й взірцем порядності та патріотизму, необхідна розробка нової філософії в системі органів прокуратури. До її формування конче необхідно залучити представників громадськості, науковців, політологів та політичних діячів. Саме вони мають відповісти на питання яким має бути прокурор в рамках існуючої системи координат, якою є чинне законодавство України. Яким критеріям має відповідати ця посадова особа? Досвід роботи в органах прокуратури – це недолік чи перевага?    
Всі ці питання зараз дуже на часі, адже розпочато відкриті чотирирівневі конкурси на заміщення посад у місцевих прокуратурах. Наразі, завершено перший етап конкурсного відбору на знання законодавства. Наступним етапом відкритого конкурсу має стати перевірка загальних здібностей кандидатів, яка передбачає визначення рівня логічних, вербальних та математичних здібностей. Переконаний, що цей процес дасть змогу якісно оновити склад прокурорських працівників, керівників місцевої прокуратури та їх заступників та є першою сходинкою у реформуванні органів прокуратури вцілому. 
У процесі створення нової прокуратури ми почуємо думку кожного задля виконання одного із основних завдань цієї реформи -  повернення довіри громадян до прокурорів.
Джерело:   http://wallnews.info/news/2015/09/23/600369

кількість переглядів: 2011