04.07.2019

Прокуратура Кіровоградської області перевірила органи та установи виконання покарань

Органами прокуратури Кіровоградської області проведено перевірки додержання вимог законодавства з боку оперативних підрозділів установ Державної кримінально-виконавчої служби України в області при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.

Проведені перевірки показали, що оперативні підрозділи установ виконання покарань та слідчого ізолятора неналежним чином виконують свої посадові обов’язки і їх робота потребує суттєвого покращення.
Зокрема, незважаючи на деякі позитивні напрацювання щодо профілактики пронесення до охоронюваних зон установ заборонених предметів, залишається не вирішеним питання по перекриттю каналів їх надходження та належного перекриття об’єктів оперативного обслуговування.
Крім тогою, мають місце факти не забезпечення дієвого контролю працівниками установ за засудженими під час їх перебування на робочих місцях.
В окремих установах робота оперативних підрозділів фактично не впливає на забезпечення правопорядку і дотримання режимних вимог.
Під час виконання контрольних заходів органами прокуратури області внесено 3 документи прокурорського реагування, які перебувають на розгляді.
Питання додержання вимог законодавства в органах та установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України перебуває на постійному контролі прокуратури області.

Прес-служба прокуратури Кіровоградської області

кількість переглядів: 993