Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування


 
10.03.2020

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ
засідання Консультативної ради при прокуратурі
Кіровоградської області
 
19 лютого 2020 року                                                          м. Кропивницький
ПРИСУТНІ: (члени Консультативної ради):
                         Андреєва Лариса Миколаївна
                         Квашук Олександр Дмитрович
                         Копотієнко Сергій Віталійович
                         Лінчевський Денис Юрійович
                         Нєдорєз Валентина Іванівна
                         Нікішов Геннадій Іванович
                         Пільгуй Микола Олексійович
                         Роміцина Олена Миколаївна
                         Саєнко Ірина Анатоліївна
                         Тертичний Сергій Васильович
 
Всього: 10 (десять) членів Консультативної ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:        
1.      Щодо обрання Голови та секретаря Консультативної ради при прокуратурі Кіровоградської області.
З питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Квашука О.Д., який доповів, що 12 липня 2018 року прокурором Кіровоградської області затверджено персональний склад Консультативної ради. Рішенням Консультативної ради від 17 січня 2018 року обрано головою Консультативної ради на один рік Квашука Олександра Дмитровича, секретарем на цей же термін обрано Лінчевського Дениса Юрійовича. Відповідно до пункту 3.3 Положення про Консультативну раду при прокуратурі Кіровоградської області термін повноважень Голови та секретаря Консультативної ради становить 1 рік, тому 17 січня 2019 року сплив термін повноважень Квашука О.Д. як голови та Лінчевського Д.Ю. як секретаря Консультативної ради.
 
Пільгуя М.О., який запропонував обрати Головою Консультативної ради строком на один рік Квашука Олександра Дмитровича, а секретарем Консультативної ради на цей же строк обрати Лінчевського Дениса Юрійовича.
Інших пропозицій не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» – 10
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАВСЯ» – 0
УхвалиЛИ:
1.1.     Обрати Головою Консультативної ради при прокуратурі Кіровоградської області строком на один рік Квашука Олександра Дмитровича.
1.2.     Обрати секретарем Консультативної ради при прокуратурі Кіровоградської області строком на один рік Лінчевського Дениса Юрійовича.
Голова Консультативної ради                                Олександр КВАШУК
 
 
Секретар Консультативної ради                            Денис ЛІНЧЕВСЬКИЙ

кількість переглядів: 734