09.04.2013
Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів.
Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України
(затверджений заступником Генерального прокурора України 03.10.2011 № 127)
 
1. Цей Порядок запроваджує механізм визначення фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України (Генеральною прокуратурою України, прокуратурою Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва і Севастополя, Національною академією прокуратури України, прокуратурами міст, районів, міжрайонними та прирівняними до них прокуратурами) та їх відшкодування запитувачами інформації відповідно до статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) (далі - Закону).
 
2. Інформація на запит, що не перевищує за обсягом 10 сторінок, надається безкоштовно.

3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4. Відшкодування фактичних витрат запитувачами інформації здійснюється у разі виготовлення більш як 10 сторінок копій документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до наданого рахунку.
 
5. Розмір фактичних витрат визначається відділом фінансування та бухгалтерського обліку на підставі отриманої заявки підрозділу забезпечення доступу до публічної інформації або відповідальної за зазначений напрям особи.

6. Структурний підрозділ органів прокуратури України, який надає інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж двох робочих днів з дати отримання запиту повідомляє підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.За наявності підстав, передбачених частиною четвертою статті 20 Закону       ( 2939-17 ), у підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації надається обґрунтоване клопотання про продовження строку на надання інформації (відповідно до вимог, визначених відповідними Інструкціями про порядок забезпечення доступу до публічної інформації) ( v0053900-11 ) без зазначення кількості сторінок, що підлягають копіюванню або друку. Такі дані надаються у підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації додатково, але не пізніше 5 робочих днів з часу надання клопотання про продовження строку.

7. Підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг інформації, подає у відділ фінансування та бухгалтерського обліку заявку за формою згідно з додатком N 1 на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

8. Відділ фінансування та бухгалтерського обліку на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат (додаток N 4) за складовими згідно додатку N 2, оформляє рахунок за формою згідно з додатком N 3 та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його у підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації органів прокуратури України для надання його запитувачу інформації.

9. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 740 ( 740-2011-п ).
 
10. Якщо сума фактичних витрат менша за граничну норму, відшкодування здійснюється в розмірі мінімальної норми, а якщо ці витрати перевищують граничну норму, то відшкодування здійснюється в розмірі максимальної норми.

11. Оплата рахунків на відшкодування витрат, пов’язаних з копіюванням або друком документів, може здійснюватися у будь-якій фінансово-банківській установі.

12. Кошти, що сплачуються, як відшкодування витрат на копіювання або друк документів, зараховуються на рахунки загального фонду державного бюджету органів прокуратури України, відкриті в органах Державної казначейської служби України за програмою 0901010 (0901020) ( 2857-17 ), на відновлення касових видатків за кодами економічної класифікації               ( v0011201-11 ).
 
13. Після надходження коштів на рахунки органів прокуратури України від запитувача інформації, працівники відділу фінансування та бухгалтерського обліку надають до підрозділу забезпечення доступу до публічної інформації копію раніше виписаних рахунків з відміткою "Оплачено" та датою надходження коштів на рахунок прокуратури, підписаних відповідальною особою відділу фінансування та бухгалтерського обліку.
 
14. Підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації упродовж 24 годин з часу отримання копії рахунку повідомляє підрозділ, що надає запитувану інформацію про оплату запитувачем витрат. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надає копії документів у підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації.
15. Підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації надає запитувачу інформацію не пізніше двох робочих днів з дня її надходження у підрозділ.кількість переглядів: 74273